Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler

Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği Belgesi

Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği Belgesi

Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işler sınıfına giren meslek grupları arasındadır. Bu alanda sektörde çalışan bireylerin belgelendirmesi zorunlu hale gelmiştir. Belgelendirme ile ilgili tüm sorularınızın cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği Eğitimi Kursu

Yasal Zorunluluğu; Bilindiği üzere Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde çalıştırılacak personellere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)’nın 6331 sayılı iş kanunu ile mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getirilmiş ve bu kanun 20.06.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlgili kanun gereği çalışanlara mesleki eğitim ve yeterlilik belgelerinin aldırılması zorunluluğu işverenin sorumluluğuna verilmiştir. Bu bağlamda Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6’ıncı maddesine göre mesleki eğitim belgesi sayılan kurs, eğitim ve belgeler şunlardır;

 1. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,
 2. İş Kur Tarafından kontrol faaliyet gösteren kurslar tarafından verilen mesleki eğitim kurslar ve iş başı eğitimleri sonunda verilen bitirme belgesi,
 3. Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,
 4. Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
 5. Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
 6. Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler,
 7. Mesleki yeterlilik belgesi.

ÇSGB müfettişleri tarafından denetimlerin başladığını ve belgesiz çalışan her bir işçi için 1.300.00 TL idari para cezası uygulandığını belirtmek isteriz.

Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği Eğitimi Meslek Elemanı Tanımı

Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği Belgesi’nin Meslek Elemanı Tanımı; Üretim ünitelerinin arızasız ve düzenli çalışması için uygun miktar, boyut ve kalitede kömür ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli işleri, ilgili iş tanımları ve teknik gerekliliklere, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.

Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği Kursu Sertifikası Katılma Koşulları

 1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
 2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği Eğitimi İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; maden ve termik santrallerde kömür iletim hatlarında çalışabilirler.

Eğitim Programını Tamamlayan Bireyler;

 1. Ekipmanların verimli işletilmesi hakkında bilgi ve beceri kazanarak oluşabilecek arıza kaynaklarını giderebilir.
 2. Planlama ve ambarın kullandığı iş emri sistemini bilir ve gerekli kayıtları tutabilir.
 3. Kömür kırma, eleme sistemleri ile kömür nakil sistemleri hakkında bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
 4. Kömürden numune alımı ve kömür zenginleştirme işlerini yapabilir.
 5. Kaldırma ekipmanlarını ( vinç, caraskal, hupzug, trifor, kriko ) kullanabilir.
 6. Malzeme taşıma ağırlık kaldırma konusunda bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
 7. Kül barajı işletmesi hakkında bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
 8. Fabrika üretim üniteleri ile ilgili kalite ve İSG yönetim sistemleri hakkında bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
 9. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği Eğitim programının Süresi

Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği Eğitimi Programının süresi 40 saattir.

Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği Eğitimi Programının İçeriği

 1. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 24 Saat
 2. Termik Santral Dış Tesisler İşletme İşleri 16 Saat

Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği Belgesinin Geçerliliği

Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği Sertifika programında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir. Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.  Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir. Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir. Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir. Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı sertifika-belge almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler

Yüksekte Çalışanların Eğitimi Belgesi

Yüksekte Çalışanların Eğitimi Belgesi

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler

Kaynakçılık Belgesi

Kaynakçılık Belgesi

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler

Görüntü ve Ses Sistemleri Belgesi

Görüntü ve Ses Sistemleri Belgesi