Cumartesi , 13 Nisan 2024
Sektörel KurslarTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler

Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi


Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı “Yangın Eğitimi” sertifikasının yanında “45 Saat Süreli Eğitimcinin Eğitimi” belgenizi alarak işletmelerde yangın eğitimi verebilirsiniz.

Yasal Zorunluluğu; Yangın Eğitimlerine Dayanak Yönetmelik;

MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

 1. b) Yangınla mücadele,konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

Yangın Eğitimi Meslek Elemanı Tanımı

Yüksekte Çalışanların Eğitimi Belgesi’nin Meslek Elemanı Tanımı; Yüksekte, güvenli bir şekilde çalışabilmesini sağlayacak bilgi ve becerileri edinerek, acil durumlarda uygulayacağı kurtarma yöntemlerini bilen, uygulayan ve bu işlemleri yapabilen bireydir.

Yangın Eğitimi Meslek Elemanı Tanımı

Yangın Eğitimi’nin Meslek Elemanı Tanımı; Eğitim itfaiyecilikle ilgili temel kavramları, yanma ve yangın ile ilgili kavramları, yangın söndürmede kullanılan yöntemleri öğretme ve firma çalışanlarını eğitme konusunda gereken eğitmen özelliklerine sahip olma becerisini kazandırmayı amaçlanmaktadır.

Yangın Eğitimi Sertifikası Katılma Koşulları
 1. En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar,
 2. Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,
 3. Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
 4. İSG Uzman adayları,
 5. Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
 6. Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen uzmanlar,
 7. Yangın Eğitimi 20 Saatlik Eğitim Programı İçin Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
 8. Eğitimcinin Eğitimi 45 Saatlik Eğitim Programı İçin En Az Lise Mezunu Şartı Gerekmektedir.

Yangın Eğitimini Tamamlayan Bireylerin İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

 1. Yangın Eğitmeni Olarak Çalışabilirler.

Yangın Eğitimi Sertifikası Eğitimi programının Eğitim Süresi

 • Yangın Eğitimi Programının süresi 20 saattir.
 • Eğitimcinin Eğitimi Programının Süresi 45 Saattir.

Yangın Eğitimi Programının İçeriği

 1. Yanma ve Yangın Bilgisi
 2. Yangın-Yangın Çeitleri
 3. Yangın Söndürme Yöntemleri
 4. Yangın Nedenleri ve Etkenleri
 5. Yangın Önleyici Tedbirler
 6. Yangında Kullanılan Söndürme Maddeleri
 • Su
 • Köpük
 • Kuru Kimyasal Tozlu Söndürücüler
 • Karbondioksitli(Co2) Söndürücüler
 • FM-200, NAF ve İnergen Gaz Söndürücüler
 1. Yangın Söndürmede Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar
 2. Yangın Yerindeki Tehlikeler
 3. Yangının Sebep Olduğu Kayıplar
 4. Yangın Başlangıç ve İlk Müdahale
 5. Yangın İhbarının Verilmesi ve Personelin Hareket Tarz
 6. Personel Tahliye Güzergâh ve Toplanma Yerine Geçilmesi
 7. Kişisel Koruyucu Teçhizatlar, Cihazlar ve Kullanım
 8. Acil Eylem Plan
 9. Müdahale Ekiplerinin Oluşturulması
 10. Yangına Müdahale Teknikleri
 11. Kurtarma Bilgisi
 12. İlk Yardım Bilgisi
 13. Uygulamalı Olarak İtfaiye Araç ve Gereçlerinin Tanıtım
 14. Fiilî Yangın Söndürme Eğitimi

Yangın Eğitimi Belgesinin Geçerliliği

Yangın Eğitimi Çalışanların Eğitimi Sertifika programında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir. Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.  Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir. Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir. Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir. Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı sertifika-belge almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Yüksekte Çalışanların Eğitimi Belgesi

Yüksekte Çalışanların Eğitimi Belgesi

Kaynakçılık Belgesi

Kaynakçılık Belgesi

Görüntü ve Ses Sistemleri Belgesi

Görüntü ve Ses Sistemleri Belgesi

Haşıl Makinesi Operatörü Belgesi

Haşıl Makinesi Operatörü Belgesi