Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler

Su Ölçüm İşleri Belgesi

Su Ölçüm İşleri Belgesi

Su Ölçüm İşleri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işler sınıfına giren meslek grupları arasındadır. Bu alanda sektörde çalışan bireylerin belgelendirmesi zorunlu hale gelmiştir. Belgelendirme ile ilgili tüm sorularınızın cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Ölçüm İşleri Eğitimi Kursu

Yasal Zorunluluğu; Bilindiği üzere Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde çalıştırılacak personellere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)’nın 6331 sayılı iş kanunu ile mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getirilmiş ve bu kanun 20.06.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlgili kanun gereği çalışanlara mesleki eğitim ve yeterlilik belgelerinin aldırılması zorunluluğu işverenin sorumluluğuna verilmiştir. Bu bağlamda Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6’ıncı maddesine göre mesleki eğitim belgesi sayılan kurs, eğitim ve belgeler şunlardır;

 1. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,
 2. İş Kur Tarafından kontrol faaliyet gösteren kurslar tarafından verilen mesleki eğitim kurslar ve iş başı eğitimleri sonunda verilen bitirme belgesi,
 3. Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,
 4. Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
 5. Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
 6. Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler,
 7. Mesleki yeterlilik belgesi.

ÇSGB müfettişleri tarafından denetimlerin başladığını ve belgesiz çalışan her bir işçi için 1.300.00 TL idari para cezası uygulandığını belirtmek isteriz.

Su Ölçüm İşleri Meslek Elemanı Tanımı

Su Ölçüm İşleri Belgesi’nin Meslek Elemanı Tanımı; Yer üstü sularda hidrometeorolojik etüt çalışmaları, rusubat ve su kalitesi gözlemleri yapan, hidrometeorolojik tesisler kuran ve akarsuda kesit çıkaran ve bu işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.

Su Ölçüm İşleri Sertifikası Katılma Koşulları

 1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
 2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
 3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

Su Ölçüm İşleri İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; Hidrometri çalışmaları yapan özel sektörde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilir.

Eğitim Programını Tamamlayan Bireyler;

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;

 1. Hidrologların karşı karşıya kaldığı riskler hakkında genel bilgileri kazanacaktır.
 2. Hidrometrik ölçüm tesislerinin (su seviyesi ölçüm tesisi, debi ölçümü için kullanılan teleferik tesisi ve kren sistemleri ile kar gözlem tesisi) yapımı aşamasında kullanılan malzemeler hakkında bilgileri ve bu malzemelerin risklerini bilecektir.
 3. Hidrometrik ölçüm tesislerinin yapımı esnasındaki risklerini bilecektir.
 4. Hidrometrik ölçümler için oluşturulan istasyonlara ulaşımda karşılaşılabilecek riskleri bilecektir.
 5. Seviye ölçüm tesislerinin kontrol ve ayarlarını yaparken oluşabilecek riskleri bilecektir.
 6. Suya girilerek yapılan debi ölçümlerinde oluşabilecek riskleri bilecektir.
 7. Teleferik ile askıdan yapılan debi ölçümlerinde oluşabilecek riskleri bilecektir.
 8. Oto kren ve seyyar köprü kreni ile askıdan yapılan debi ölçümlerinde oluşabilecek riskleri bilecektir.
 9. Bot ile askıdan yapılan debi ölçümlerinde oluşabilecek riskleri bilecektir.
 10. Kar rasatı için oluşabilecek riskleri bilecektir.
 11. Kesit (en-boy) çıkartılması amacıyla yapılan Nivelman işlemleri için oluşabilecek riskleri bilecektir.
 12. Yukarıda belirtilen tüm işleri iş güvenliği şartlarına uygun olarak yapacaktır.

Su Ölçüm İşleri programının Süresi

Su Ölçüm İşleri Eğitimi Programının süresi 40 saattir.

Su Ölçüm İşleri Programının İçeriği

 1. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 24 Saat
 2. Hidrometri İşleri 16 Saat

Su Ölçüm İşleri Belgesinin Geçerliliği

Su Ölçüm İşleri Sertifika programında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir. Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.  Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir. Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir. Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir. Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı sertifika-belge almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler

Yüksekte Çalışanların Eğitimi Belgesi

Yüksekte Çalışanların Eğitimi Belgesi

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler

Kaynakçılık Belgesi

Kaynakçılık Belgesi

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler

Görüntü ve Ses Sistemleri Belgesi

Görüntü ve Ses Sistemleri Belgesi