Sekreterlik

Müşteri Hizmetleri Temsilcisi

Müşteri Temsilcisi Kursu

Müşteri Temsilcisi Kursu Eğitim Programının Amacı

Bu alanda çalışacak bireylerin mesleki yeterlikleri almalarını sağlayan eğitim programıdır.

Meslek Tanımı

Şirketleri müşterilere, müşterileri şirketlere tanıtan ve kaliteli müşteri İlişkilerini yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Müşteri Temsilcisi Eğitim Kursuna Katılma Koşulları

 • İlköğretimi tamamlamış olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Mezun Olan Kursiyerlerin İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanında;

 • Halkla ilişkiler ve tanıtım ajansları,
 • Şirketlerin halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, tanıtım bölümleri,
 • Görsel ve işitsel medya kuruluşları,
 • Reklam ajansları,
 • Çağrı merkezleri,
 • Şirketlerin müşteri ilişkileri birimleri,
 • Organizasyon ve fuar şirketleri,
 • Turizm şirketlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Müşteri Temsilcisi Kursu Eğitim Programının İçeriği

 • Büro Yönetimi Modelleri
 • Halkla İlişkiler Kavramı
 • Halkla İlişkilerin ilişkili olduğu alanlar ile ilgili dosya hazırlamak
 • Halkla İlişkilerin ilişkili olduğu alanlar
 • Organizasyon hizmet alanları ile
 • İlgili dosya hazırlamak Organizasyon hizmet alanları
 • Kurumsal organizasyon dosyası hazırlamak Kurumsal organizasyon
 • Sosyal ve kültürel organizasyon dosyası hazırlamak
 • Sosyal ve kültürel organizasyonlar
 • Ulusal ve uluslararası organizasyon dosyası hazırlamak
 • Ulusal ve uluslararası organizasyonlar
 • İletişim sürecini İncelemek ve İletişim türlerini kullanmak İletişim Süreci ve Türleri
 • Kitle iletişim sürecini çözümlemek Kitle İletişimi
 • Telefonda İletişimi sağlamak Telefonda İletişim
 • Etkin ve hızlı okumak Etkin ve hızlı okuma
 • Planlı ve etkili Yazmak Planlı ve Etkili Yazma
 • Mesleki yazıları yazmak Mesleki Yazıları Yazma
 • Türkçe’yi doğru konuşmak Diksiyon
 • Beden dilini etkili kullanmak Beden Dili
 • Hukuk kurallarına uygun davranmak Toplumsal Düzen
 • Anayasal haklarına ve sorumluluklarına uygun davranmak
 • Anayasal Hak ve Sorumluluklar
 • Bilgisayarda metin dosyası oluşturmak Kelime İşlemci
 • Bilgisayarda seri yazı yazmak F Klavye
 • Bilgisayarda seri yazı yazmak F Klavye
 • Bilgisayarda matematiksel ve mantıksal dosya oluşturmak Elektronik tablo
 • Reklam kavramı ile ilgili özellikleri analiz etmek
 • Reklamcılıkta Temel
 • Kavramlar
 • Reklam ortamını çözümlemek Reklam Ortamları
 • Reklamla ilgili araştırma ve durum analizi yapmak Reklamcılıkta Araştırma
 • Reklam planlaması yapmak Reklamcılıkta Planlama
 • Internet üzerinden bilgiye ulaşmak Internet
 • Fikir haklarına uygun hareket etmek Fikir Hakları
 • Haberleşme ile ilgili yasal düzenlemelere uymak Basın Suçları
 • Gündemi takip etmek Gündem Organizasyonu
 • Haber yazmak Haber Yazmak
 • Müşteri Özelliklerini Belirlemek Müşteri Özellikleri
 • Müşteri Memnuniyetini Arttırmak Müşteri Memnuniyeti
 • Müşteri ile Sağlıklı İletişim Kurmak Müşteri İletişimi
 • Günlük satış programı hazırlamak Satışa Hazırlık
 • İşletmenin amaçlarını ve piyasa şartlarını incelemek İşletme ve Piyasa Şartları
 • Sergi ve fuarlarda firmayı temsil etmek
 • Sergi ve Fuarlarda Firma Tanıtımı
 • Yazılı basında yaratıcı çalışmaları takip etmek
 • Yazılı Basında Yaratıcı
 • Faaliyetler
 • Yazılı Basında Yaratıcı Faaliyetler
 • Görsel/işitsel medyada yaratıcı çalışmaları takip etmek
 • Görsel/İşitsel Medyada
 • Yaratıcı Faaliyetler
 • Etkin iletişim kurmak Etkin İletişim
 • Sağlıklı İletişim Kurmak Sağlıklı İletişim
 • Sunu oluşturmak Sunu
 • Sunum yapmak Sunuş
 • Beden dili ile iletişim kurmak Beden Dili
 • Mesaj kanalları kullanarak mesajları iletmek
 • Yaratıcı Drama
 • Grup İletişimi kurmak Grup İletişimi
 • Örgüt iletişimi kurmak Örgüt İletişimi
 • İş planı yapmak İş planı
 • Kaynak taraması ve gözlem yapmak Kaynak Taraması ve Gözlem
 • Basının toplumsal gelişme üzerindeki etkisini yorumlamak Basının Doğuşu ve Gelişimi
 • Türkiye’de basının doğuşu ve gelişimini incelemek
 • Türk Basınının Doğuşu ve Gelişimi
 • Küçük ve orta format fotoğraf makinelerini hazırlamak Fotoğraf Makinelerİ
 • Fotoğraf makinesini ayarlamak Fotoğraf Makinesi Ayarları
 • Kompozisyon kurallarına uygun fotoğraf çekmek
 • Fotoğrafta Işık ve Kompozisyon

Müşteri Temsilcisi Kursunun Eğitim Süresi

Eğitim süresi 2480 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.

Müşteri Temsilcisi Kursu Sertifikası

Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

Müşteri Temsilcisi Kursu Sertifikasının Geçerliliği:

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile Apostil işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Sekreterlik

Sekreterlik Kursu

Sekreterlik Kursu

Sekreterlik

Ticaret Sekreteri Kursu

Ticaret Sekreteri Kursu

Meslek KurslarıSekreterlik

Yönetici Sekreter Kursu

Yönetici Sekreteri  Eğitimi

Halkla İlişkilerMeslek KurslarıSekreterlik

Çağrı Merkezi Elemanı Eğitimi Kursu

Çağrı merkezi Elemanı Eğitimi Kursu