Muhasebe - Finans

Kooperatif Büro Elemanı Kursu

Kooperatif Büro Elemanı Sertifikası

Meslek Elemanı Tanımı

Meslek Elemanı Tanımı; Kooperatif ana sözleşmesini bilen ve yorumlayan, üye dosyalarını tanzim eden, üye aidatlarını takip eden kooperatif masraf belgelerini toplayan ve tanzim eden. Ön muhasebe işlemlerini yapan, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının evrakını düzenleyen, kooperatif yazışmalarını yapan, kooperatif işlerini takip eden ve bilgisayar kullanmayı bilen nitelikli kişidir.

Kooperatif Büro Elemanı Sertifikası Katılma Koşulları

 1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
 2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Kooperatif Büro Elemanı Sertifikası İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Muhasebe ve Finans alanında;

 1. Finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kuruluşlar,
 2. Muhasebe, muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlikler,
 3. Şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. Yerlerde,
 4. Kooperatif bürolarında çalışabilirler.

Kooperatif Büro Elemanı Sertifikası Programının Süresi

Kooperatif Büro Elemanı Eğitimi Programının süresi 736 saattir.

Kooperatif Büro Elemanı Sertifikası Programının İçeriği

 • F Klavye
 • Yazı Biçimleme
 • Kelime İşlemci
 • Elektronik Tablo
 • Sunu
 • Bilgisayarla İletişim
 • Bilgi Toplama ve Yönetme
 • Ticari defterler ve belgeler
 • Vergi Dairesi ve Belediye İşlemleri
 • Diğer Kurum İşlemleri
 • Sosyal Güvenlik
 • Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
 • Kıymetli Evraklar
 • İşletme Defteri
 • Beyannameler
 • Serbest Meslek Kazanç Defteri
 • Bilanço
 • Büyük Defter ve Mizan
 • Varlık Hesapları
 • Kaynak Hesapları
 • Program Yüklemek
 • Cari Hesap
 • Çek Senet
 • Ön Muhasebe
 • Sermaye Şirketi
 • Kooperatifler
 • İnşaat işletmeleri
 • İnşaat Kayıtları

Kooperatif Büro Elemanı Sertifikasının Geçerliliği

Kooperatif Büro Elemanı Sertifika programında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir. Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.  Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir. Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir. Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir. Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı sertifika-belge almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Muhasebe - Finans

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi Kursu

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi Kursu

Muhasebe - Finans

Şirketler Muhasebe Teknikleri Kursu

Şirketler Muhasebe Teknikleri Sertifikası

Muhasebe - Finans

Maliyet Hesaplama Teknikleri Kursu

Maliyet Hesaplama Teknikleri Sertifikası

Muhasebe - Finans

Temel Muhasebe Kursu

Temel Muhasebe Sertifikası