Özel Eğitim Kursu

Özel Eğitimde Yardımcı Eleman Yetiştirme Kursu Eğitimi (270 Saatlik)

Özel eğitim alanında, zihinsel engelliler için gelişim, eğitim ve bakımında profesyonel mesleki eğitim almış M.E.B. onaylı sertifikalı Eğitmenlere ihtiyaç vardır. Bu alandaki ihtiyaçları karşılayabilecek yeterli bireyleri topluma kazandırmak Anka Eğitim Kurumlarının temel prensiplerinden biri haline gelmiştir.

Özel Eğitimde Yardımcı Eleman Yetiştirme Eğitimi Programının Amacı

Özel eğitim kursu programından mezun olan kursiyerlerimiz aşağıdaki yeterlilikleri kazanarak özel eğitim alanında yardımcı öğretmen olarak mesleğe başlayabileceklerdir.

 • Özel eğitim gerektiren çocukları tanıma ve Özürlerine göre ayırt edebilme becerisini kazandırmak,
 • Özürlü çocukların “özürlerine gere Özelliklerini kavratmak,
 • Özürlerine uygun hazırlanmış programların uygulanmasında uzman veya öğretmene yardımcı olabilecek düzeyde bilgilendirmek,
 • Daha bilinçli birer anne-baba olabilmeleri için gençleri özel eğitim alanında bilgilendirmek,
 • Çevrelerini ve özürlü çocuğu olan aileleri, Özel eğitim konusunda bilinçli bir şekilde yönlendirebilecek, onlara doğru refere edebilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi olabilmelerini sağlamak,
 • Ülkemizdeki Özel eğitim kurumlarını tanıtmak,
 • İlgi duydukları Özel eğitim alalında yardımcı eleman olarak çalışabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

Özel Eğitimde Yardımcı Eleman Yetiştirme Eğitimi Kursuna Katılma Koşulları

Özel eğitim kursu sertifikası eğitim programına katılabilmek için gerekli şartlar;

 • En Az Lise Mezunları
 • Fizyoterapist ve Rehabilitasyon uzmanları
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri
 • Rehber Öğretmenler
 • Odyologlar
 • Psikologlar
 • Hemşireler
 • Sınıf Öğretmenleri
 • Müzik,Resim,Beden Eğitimi,Seramik ve El Sanatları Öğretmenleri
 • Zihinsel Engelliler Dernek Yöneticileri ve görevlileri
 • Zihinsel Engelli çocukları olan anne-babalar ve yakınları
 • Dadılar

Özel Eğitimde Yardımcı Eleman Yetiştirme Eğitimi Kursunun Eğitim Süresi

Özel eğitimde yardımcı eleman yetiştirme kursu’nun eğitim süresi 270 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.

Özel Eğitimde Yardımcı Eleman Sertifikası İstihdam Alanları

Kurumumuz tarafından düzenlenen özel eğitim kursu Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 270 saatlik sertifika programı olup sertifika programını tamamlayan kursiyerlerimiz bu alanda usta eğitici ve uzman eğitici olarak çalışabilirler.

 • Özel Eğitim Kurumlarında,
 • Tüm Zihinsel Engelli Çocukların Gelişim, Eğitimi ve Bakım alanlarında,
 • Anaokulu, Kreşlerde,
 • İlköğretim sınıflarında, özel gereksinimli engelli çocuğun bakımı, eğitimi ve gelişimi alanında
 • Evde özel gereksinimi olan çocukların Bakım ve Eğitimi alanında, iş olanağı bulurlar.

Öze Eğitim Kursu Sertifikası

Özel eğitim sertifika programının sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan özel eğitim sertifika sınavına katılan ve 100 puan üzerinden 45 puan alan öğrencilerimiz başarılı olurlar. Hazırlanan özel eğitim sertifikası Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Özel eğitim sertifikası’nın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

Özel Eğitim Kursu Sertifikasının Geçerliliği

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Ayrıca kurumumuzdan alınan özel eğitim sertifikası’nın  yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile Apostil işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

1. HAFTA

1
Özürün Tanımı ve Çeşitleri
2
Özürlü Çocukların Erken Tanısı
3
Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar
4
Özel Eğitim Alanı
5
Özel Eğitimin Tarihçesi
6
Türkiye’deki durum
7
Atatürk’ün Çocuklar ve Eğitime Verdiği Önem
8
Özürlülerin Sınıflandırılması
9
Zeka Özrülüler
10
Zekanın ve Zeka Geriliğinin Tanımı
11
Sınıflandırılması
12
Zeka Özrülü Çocukların Özellikleri

2. HAFTA

1
Zeka Geriliğinin Nedenleri
2
Prenatal (Doğum Öncesi) Nedenler
3
Perinatal (Doğum) Nedenler
4
Postnetal (Doğum Sonrası) Nedenler
5
Özel Eğitim Gerektiren Çocukların Gereksinimleri
6
Zeka Özürlü Çocuklarda
7
Dil Gelişimi
8
Kavram Gelişimi
9
Beden Gelişimi
10
Bilişsel Gelişim
11
Müzik ve Sanat Gelişimi Çalışmaları (Eğitimi)
12
Zeka Özürlü Çocuklarda Tuvalet Eğitimi
13
Zeka Özürlü Çocuklarda Okuma Yazma ve Matematik Eğitimi
14
Gözlem Konuların Tekrarı ve Ara Sınav

3. HAFTA

1
İşitme Engelliler
2
İşitme Özrünün Tanımı
3
İşitme Olayı ve İşitme Mekanizması
4
İşitme Teorileri
5
İşitme Eğitiminin Tarihçesi
6
İşitme Özrünü Meydana Getiren Nedenler
7
İşitmenin Ölçülmesi ( Odyoloji)
8
İşitme Kaybının Türleri
9
İşitme Özrünün Teşhisi
10
İşitme Özrünün Etkileri
11
İşitme Engelli Çocukların 0-6 Yaş Dönemindeki Eğitiminde Çevrenin Etkisi
12
İşitme Özürlü Çocukların Eğitimi
13
İşitme Eğitimi
14
Eğitim Metotları
15
İşitme Cihazları
16
Konuşma Eğitimi
17
İşitme Engelli Çocuklarda Bebeklik Çağı Eğitimi
18
İşitme Özürlü Çocukların Evde Eğitimi
19
Aileye Rehberlik

4. HAFTA

1
İşitme Engelli Çocuklarda Entegre Eğitimi
2
Konuların Tekrarı ve Ara Sınav
3
Konuşma Özürlüler
4
Çocuklarda Dil Gelişimi
5
Dil Gelişimi Devreleri
6
Konuşma Mekanizması
7
Konuşma Özrünün Tanımı ve Nedenleri
8
Konuşma Özürü Türleri ve Özellikleri
9
Konuşma Eğitiminde Sağaltım Çalışmaları
10
Dil Özürlülerin Eğitimi ve Terapi
11
Konuların Tekrarı ve Ara Sınav

5. HAFTA

1
Beyin Özürlülerin Eğitimi
2
Beyin Özrünün Tanımı ve Nedenleri
3
Beyin Özürlü Çocukların Özellikleri
4
Epileptik Çocukların Tanımı ( Beyin Özürlülerin)
5
Nedenleri
6
Psikolojik Özellikleri
7
Epileptik Çocuklara Eğitim
8
Aileye Rehberlik
9
Afasik Çocukların Beyin Özürleri
10
Afasik ve Çeşitleri
11
Afasik Çocukların Eğitim Amacıyla Değerlendirilmesi
12
Afasik Çocukların Eğitimi
13
Cerablal Palsy’li Çocuklar e Eğitimi
14
Cerablal Palsy Tanımı ve Türleri
15
Nedenleri
16
Belirtileri
17
Eğitimi ve İşe Yöneltme Çalışmaları
18
Rehabilitasyon
19
Ortopedik Özürlü Çocuklar ve Eğitimi
20
Tanımı, Belirtileri
21
Nedenleri
22
Ülkemizde Ortopedik Özürlerin Durumu

6. HAFTA

1
Ortopedik Özürlü Çocukların Eğitimi, Eğitiminin Önemi
2
Eğitimden Temel İlkeler
3
Eğitim Programı ve Rehabilitasyon
4
Eğitimde Sağlanacak Hizmetler
5
Eğitim Kurumları
6
Konuların Tekrarı
7
Gözlem ve İnceleme
8
Tartışma
9
Çocukluk Döneminde Uyum Bozuklukları
10
Nevrotik Uyum Bozuklukları
11
Beslenme
12
Tuvalet Eğitimi İle İlgili Sorunlar (İdrar Kaçırma, Yatak Islatma-Enürezis)
13
Uyku Bozuklukları
14
Kekemelik
15
Masturbasyon
16
Psiko-Sosyal Avantajlı Çocuklar
17
Konularla İlgili Film ve Slayt İzleme ve Tarışma
18
Özürlü Çocukların Bakım, Eğitim ve Öğretim Gördükleri Kurumların Türleri ve Özellikleri

7. HAFTA

1
Özel Eğitimde Çalışacak Öğretmen ve Usta Öğreticilerde Aranacak Özellikler
2
Eğitim Programı Hazırlamada, Gözlem Yapmada ve Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar
3
Ankara ve Çevresinde Bulunan Özel Eğitim Kurumlarının Gezilmesi, İncelenmesi ve Eğitimle İlgili Bilgi Alma ve Gözlem
4
Seminer Konularının Seçilmesi ve Genel Tekrar
5
Aileye Rehberlik
6
Rehberliğin Tanımı, Özellikleri, İlgili Kurum ve Kavramlar
7
Rehberlikte Dikkat Edilecek Noktalar
8
Örnek Bir Çalışma

8. HAFTA

1
Seminerlerin Sunulması ve Tartışma
2
Uygulama Öncesi Eğitim Programı Hazırlıkları ve Program Hakkında Tartışma
3
Uygulama ve Rapor Hazırlama
4
Raporların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
5
Genel Bir Tekrar
6
M.E.B Bitirme Sınavı
Kurumumuz tarafından düzenlenen özel eğitim kursu Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 270 saatlik sertifika programı olup sertifika programını tamamlayan kursiyerlerimiz bu alanda usta eğitici ve uzman eğitici olarak çalışabilirler. Özel Eğitim Kurumlarında, Tüm Zihinsel Engelli Çocukların Gelişim, Eğitimi ve Bakım alanlarında, Anaokulu, Kreşlerde, İlköğretim sınıflarında, özel gereksinimli engelli çocuğun bakımı, eğitimi ve gelişimi alanında Evde özel gereksinimi olan çocukların Bakım ve Eğitimi alanında, iş olanağı bulurlar.
Özel eğitimde yardımcı eleman yetiştirme kursunun eğitim süresi 270 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.
Özel eğitim kursu sertifikası eğitim programına katılabilmek için gerekli şartlar; En Az Lise Mezunları Fizyoterapist ve Rehabilitasyon uzmanları Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Rehber Öğretmenler Odyologlar Psikologlar Hemşireler Sınıf Öğretmenleri Müzik,Resim,Beden Eğitimi,Seramik ve El Sanatları Öğretmenleri Zihinsel Engelliler Dernek Yöneticileri ve görevlileri Zihinsel Engelli çocukları olan anne-babalar ve yakınları Dadılar
Özel Eğitim Programımıza Her Dönem Kayıt Olabilirsiniz.
Eğitim Programımızın Kontenjanları Sınırlıdır!
Dilediğiniz Zaman Eğitimlerimize Misafir Olarak Katılabilir Sıcak Bir Kahvemizi İçebilirsiniz!

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
Favorilere Ekle
Kayıtlı: 215 öğrenci
Süre: 270 Saat
Dersler: 110
Video: İsteğe Bağlı
Seviye: M.E.B Onaylı

İletişim Formu


  Çalışma Saatleri

  Pazartesi 9:30 am - 7.00 pm
  Salı 9:30 am - 7.00 pm
  Çarşamba 9:30 am - 7.00 pm
  Perşembe 9:30 am - 7.00 pm
  Cuma 9:30 am - 7.00 pm
  Cumartesi 9:30 am - 7.00 pm
  Pazar 9:30 am - 7.00 pm