İşaret Dili Eğitmenliği Kursu

İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Kursu

T.İ.D Eğitimimizi tamamladıktan sonra işaret dili öğretmenliği eğitimimize devam ederek bu alanda eğitmenlik ve tercümanlık yapabilecek seviyeye gelebilirsiniz. Anka Eğitim Kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumu olarak sizlere hizmet vermektedir. 

İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Kursu Eğitim Programının Amacı

Bu alanda çalışacak bireylerin mesleki yeterlikleri almalarını sağlayan eğitim programıdır.

Meslek Tanımı

Türk İşaret Dilini (TİD) aktif bir şekilde kullanabilen, işitme engellilerle iletişim kurabilen, istenilenleri anlatan, işaret dilinde tercümanlık yapabilen işaret dilini öğretme becerisine sahip bireydir.

İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Eğitim Kursuna Katılma Koşulları

 • Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak
 • İşitme engellilerle iletişim kurabilecek bedensel ve fiziksel yeterliğe sahip olmak
 • 18 Ocak 2011 tarihli ve 27919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulamasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” değişikliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde Programı Bakanlıkça hazırlanan İşaret Dili Kursuna katılarak belge almış olmak.

Mezun Olan Kursiyerlerin İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler, kişisel gelişim alanı altında sertifika programından mezun olan kursiyerler sertifikalarının kazandırdığı yeterlilikler doğrultusunda sektörde çalışabilirler. İşaret dili öğreticiliği ve tercümanlığı yapabilirler.

İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Kursunun Eğitim Süresi

Eğitim süresi 200 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.

İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Kursu Sertifikası

Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Kursu Sertifikasının Geçerliliği

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile Apostil işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

1. HAFTA

1
1. İŞARET DİLİ GENEL ÖZELLİKLERİ
2
A. Tanım
3
1. TİD’in tanımı
4
2. El ve parmak şekilleri
5
3. Ellerin vücuda göre konumu
6
4. Mimiklerin fonksiyonu
7
B. Görsellik
8
1. Öğrenme / öğretme metodu
9
2. Somut / soyut kavram ilişkisi
10
C. Kullanım Biçimi
11
1. Tek ve çift el kullanımı
12
2. İşaretlerin Türkçeyle ilişkisi
13
3. Cümle dizimi
14
4. Olumsuzluk
15
5. Soru sorma
16
6. Tamlamalar
17
2. İŞARET VE BEDEN DİLİ İLİŞKİSİ
18
A. Kendini İfade
19
1. İşareti anlamlandırma
20
2. Özgün anlatım biçimi
21
3. Doğru aktarma
22
B. Beden Dili
23
1. El-beden uyumu
24
2. Yüz ifadesi-mesaj uyumu
25
3. Estetik
26
C. Uyum
27
1. İşaret diliyle sözlü dili beraber kullanma
28
2. Dudak hareketlerini abartmama
29
Ç. Cümle Kurma
30
1. Cümle dizimi
31
2. Tek kelimeli cümleler
32
3. Günlük konuşma cümleleri
33
4. Basit ve birleşik işaretler
34
5. Aynı işaretlerde anlam farkları
35
6. Cümleye uygun el ve vücut hareketleri

2. HAFTA

1
3. İLETİŞİM VE GÜNLÜK KONUŞMA DİLİ
2
A. Günlük Konuşma
3
1. Selamlaşma
4
2. Hal hatır sorma
5
3. Dilek ve temenni bildirme
6
B. İletişim
7
1. TİD kullanarak işitme engelli bireyle iletişim kurma
8
2. Duygu ve düşünceleri aktarma
9
3. Karşı tarafı anlama
10
C. Eğitimcilik/Tercümanlık
11
1. TİD’i öğretme
12
2. Çeviri ve tercümanlık yapma
13
3. İşitme engelli bireyle röportaj yapma
14
Ç. Araştırma
15
1. TİD ile ilgili gelişmeleri takip etme
16
2. TİD’de çıkan yeni kelimelerin anlamlarını araştırma
17
D. Anlama/Anlatma
18
1. TİD ile verilen mesajları ve bilgileri doğru anlama
19
2. TİD ile verilen mesaj ve bilgileri karşı tarafa doğru anlatabilme
20
E. Bilgi Verme
21
1. Konuyu açıklama
22
2. Bilgilendirme
23
3. Yönlendirme

3. HAFTA

1
4. TİD’İN ÖZELLİKLERİNE GÖRE CÜMLELER
2
A. Duyguların İfadesi
3
1. Sevinç
4
2. Üzüntü
5
3. Mutluluk
6
4. Acımak
7
5. Sıkılmak
8
B. Düşüncelerin İfadesi
9
1. Fikir açıklamak
10
2. Öneri sunmak
11
3. Eleştiri yapmak
12
C. Cümlenin Ögeleri
13
1. Özne, yüklem, nesne, tümleç
14
2. Ögeleri doğru yerde kullanma
15
3. Ögeleri anlamlı kullanma
16
Ç. Öge Dizimi
17
1. TİD’e göre cümlede kelimelerin dizimi
18
2. Cümle yapısına göre anlamlı öge dizimi
19
D. Cümle Çeşitleri
20
1. Olumlu cümle
21
2. Olumsuz cümle
22
3. Soru cümlesi
23
4. Cümlede zaman
24
E. Cümle Çevirisi
25
1. TİD’e göre oluşturulan/kurulan cümleleri yazılı ve sözel dile çevirme
26
2. Cümlelerde anlam kayması ve anlam değişikliği yapmama

4. HAFTA

1
5. TİD CÜMLELERİNDE EKLER VE ZAMAN
2
A. Ekler
3
1. TİD’ de ek kullanımı
4
2. Son ek yerine geçen işaretler
5
B. Fiillerde Zaman
6
1. Fillerde zaman eki kullanımı
7
2. Cümlede zaman belirten zarflar (Şimdi, sonra, daha sonra, evvel, önce vb.)
8
3. Şimdiki zaman
9
4. Gelecek zaman
10
5. Geniş zaman

5. HAFTA

1
6. TİD CÜMLELERİNDE ÖGELER
2
A. İsimler
3
1. Özel isimler
4
2. Cins isimler
5
3. Soyut ve somut isimler
6
4. Tekil ve çoğul isimler
7
B. Fiiller
8
1. Basit fiiller
9
2. Birleşik fiiller
10
C. Sıfatlar
11
1. Niteleme sıfatları
12
2. Belirtme sıfatları
13
3. Soru sıfatları
14
Ç. Zarflar
15
1. Yer yön zarfları
16
2. Zaman zarfları
17
3. Durum zarfları
18
4. Soru zarfları
19
D. Ögeleri Doğru Kullanma
20
1. Doğru öge seçimi
21
2. Ögeleri uygun yerde kullanma
22
3. Ögelerle anlamlı cümle oluşturma

6. HAFTA

1
7. TİD’E GÖRE HAZIRLIKLI VE HAZIRLIKSIZ KONUŞMA
2
A. Hazırlıklı Konuşma (Metin Çevirme)
3
1. Yazılı metinler
4
2. Toplantı ve seminer konuları
5
3. Sunum yapma
6
4. Medya haberleri
7
5. Anılar, masal, hikâye, roman, film
8
6. Tarihî ve turistik yer ve konular hakkında bilgilendirme
9
B. Hazırlıksız Konuşma (Spontane Çeviri)
10
1. Günlük konuşmalar
11
2. Tartışmalar
12
3. İhtiyaç duyulan konularda bilgilendirme
13
4. Sohbet
14
C. Alanlarda TİD Kullanımı
15
1. Eğitim
16
2. Sağlık
17
3. Spor
18
4. Güvenlik
19
5. Sanat-kültür
20
6. Kamu kurumları

7. HAFTA

1
8. TİD KURALLARINA GÖRE ÇEVİRMENLİK
2
A. Tercümanlık
3
1. Hayatın her alanında TİD ile iletişim kurma
4
2. İşitme ve konuşma özürlü bireyin arzu, istek ve düşüncelerini doğru olarak ve TİD aracılığıyla bir başka bireye aktarma
5
3. Yazılı ve sözlü metinleri TİD’e hatasız çevirme
6
B. Sözel Dili TİD’e Çevirme
7
1. İşiten bireyin arzu ve isteklerini TİD kullanarak doğru olarak işitme engelli bireye aktarma
8
2. İşiten birey ile işitmeyen birey arasındaki iletişimi TİD kullanarak kolaylaştırma
9
C. Dikkat Edilecek Hususlar
10
1. Ortam tanıma
11
2. Tercümanlık yapacağı mekân ve kişiler
12
3. Konuya hâkim olma
13
4. Konuyu açıklama
14
5. Konuyla ilgili terimler
15
6. Doğru bilgi
16
7. Akıcı konuşma
17
8. Karşılıklı süre isteme
18
9. Bilgileri teyit etme
19
10. Türkçedeki mecazi ifadeler
20
11. Deyimler
21
Ç. Meslek Ahlakı
22
1. Mesleğin yasal kurallarına uyma
23
2. Meslek ahlakına özen gösterme
24
3. Her iki tarafı mağdur ve zor duruma düşürmeme
25
D. Konu İşleme
26
1. Kursiyer/ öğrenci merkezli ders işleme
27
2. Ortam ve materyal hazırlama
28
3. En yüksek verimi alma
29
4. Doğru teknikler kullanma
30
E. Yorum Yapma
31
1. Gündelik olaylarla ilgili yorumlar
32
2. Hayatımızla ilgili yorumlar
33
3. Genel kültür
Anka Eğitim Kurumları olarak İşaret Dili Eğitimimizde öğrenme garantisi vermekteyiz!
Dilediğiniz Zaman Eğitimlerimize Misafir Olarak Katılabilir Sıcak Bir Kahvemizi İçebilirsiniz!
Yüz Yüze Eğitim İmkanı İle Ankara`dan Katılabilirsiniz!
Online Eğitim İmkanı İle Tüm Türkiye`den Katılabilirsiniz!
Dilerseniz Fark Ücretini Ödeyerek M.E.B Onaylı Sertifika İle Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifikayı Aynı Anda Alabilirsiniz!


İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
Favorilere Ekle
Kayıtlı: 74 öğrenci
Süre: 210 Saat
Dersler: 169
Video: İsteğe Bağlı
Seviye: M.E.B Onaylı

İletişim Formu


  Çalışma Saatleri

  Pazartesi 9:30 am - 7.00 pm
  Salı 9:30 am - 7.00 pm
  Çarşamba 9:30 am - 7.00 pm
  Perşembe 9:30 am - 7.00 pm
  Cuma 9:30 am - 7.00 pm
  Cumartesi 9:30 am - 7.00 pm
  Pazar 9:30 am - 7.00 pm