Hasta Kabul Kursu

Devlet Üniversitesi Onaylı Hasta Kabul İşlemleri Eğitimi

Hasta Kabul İşlemleri Kursu Tıp sekreterliği, tıbbı sekreterlik kursları yerine hastanelerin hasta kabul ve hasta kayıt sekreterleri için zorunlu tutulan bir sertifika programıdır. Sektörde çalışmakta bulunan hasta kayıt-kabul görevlilerinin çalışmaya devam edebilmeleri için aranan bir şart olmaktadır. Üniversitelerin ilgili bölümleri olan Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik diplomasının yerine geçecek bir sertifika değildir. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik diploması sahibi kişilerin iş ve işlemleri ile aynı yükümlülüğü bulunmamaktadır. Hastanelerdeki ara kadro personelinin eğitimi için “Sürekli Eğitim Merkezleri” tarafından hazırlanmıştır.
Sağlık kurumlarında istihdam olanağı son yıllarda hızla artmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından düzenlenen “Danışma Görevlisi Kursu”  ve “Halkla İlişkiler Kursu” Üniversiteler tarafından düzenlenen “Hasta Kabul Kursu” sağlık alanında faaliyette bulunmak isteyen bireylerin eğer bu alanla ilgili mezuniyet durumları yok ise almak zorunda oldukları bir eğitim programı haline gelmiştir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre geçerliliği olan belgeler; verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisidir. Bu doğrultuda Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı eğitim kurumlarının vermiş oldukları belgeler geçerli kabul edilmektedir.

Sağlık Alanında Çalışmak İsteyen Bireylerin Alması Gereken Eğitimler

 1. Hasta Kabul İşlemleri Eğitimi; Üniversite Onaylı eğitim programını tamamlayan bireyler sağlık kurumlarında hasta kayıt kabul görevlisi olarak çalışabilirler.
 2. Danışma Görevlisi Eğitimi; Danışma görevlisi (Hasta Danışmanlığı) (Danışma noktalarında resepsiyon görevini sağlamak, müşterinin kabulü ve yönlendirilmesi işlemleri, anons ve duyuruların gerçekleştirilmesi gibi iş ve işlemleri yapan bireylerdir.) İşe alımlarda MEB onaylı sertifika istenmektedir. Kurs hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için MEB onaylı Danışma Görevlisi Kursu
 3. Halkla İlişkiler Eğitimi; Halkla İlişkiler ( Karşılama ve resepsiyon destek işlemleri, hasta-hastane işlemlerinin sağlanması, hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim gibi iş ve işlemleri yapan bireydir.) İşe alımlarda MEB onaylı sertifika istenmektedir. Kurs hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için MEB onaylı Halkla İlişkiler Kursu

Hasta Kabul İşlemleri Kursu Eğitim Programının Amacı

Bu eğitim programının amacı; hastane, muayenehane, sağlık ocağı, aile sağlığı merkezi ve poliklinik gibi sağlık kuruluşlarında hasta karşılama, hasta yönlendirme, hasta giriş/çıkış işlemleri, kayıt, arşivleme ve danışma hizmetleri gibi görevleri yerine getiren “Hasta Kabul Sekreteri” pozisyonunda çalışan ya da çalışmak isteyen adaylara yönelik alınması zorunlu bir eğitim programdır.

Meslek Elemanı Tanımı; Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişidir.

Hasta Kabul İşlemleri Eğitim Kursuna Katılma Koşulları

 • Okuma yazma bilmek ve Mesleği yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Hasta Kabul Kursuna Başvuru İçin Gerekli Evraklar

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Hasta Kabul İşlemleri Kursunun Eğitim Süresi

Eğitim süresi sürekli eğitim merkezi tarafından 560 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren katılım belgesi almaya hak kazanır.

Hasta Kabul İşlemleri Kursunun İstihdam Alanları

Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişidir.

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;

 • Devlet hastanelerinde (sözleşmeli)
 • Üniversite ve araştırma hastanelerinde (sözleşmeli)
 • Özel hastanelerde (kadrolu)
 • Sağlık ocaklarında
 • Aile hekimleri merkezlerinde
 • Polikliniklerde
 • Tıbbi laboratuvarlarda
 • Diş hekimleri muayenehanelerinde,
 • Tıp merkezleri gibi sağlık kuruluşlarında iş başvurusunda bulunma imkanı bulunmaktadır.

Hasta Kabul İşlemleri Kursu Sertifikası

 1. Sertifikaya hak kazanabilmeniz için eğitim sonunda yapılacak sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan almanız gerekmektedir.
 2. Sertifika sınavı, eğitimin son haftası internet ortamında online sınav sistemi üzerinden yapılır.
 3. Sınav haftası tarihi eğitim danışmanlarınız tarafından size bildirilir.
 4. Sınav, test şeklinde ve genellikle 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi ise 30 dakikadır.
 5. 3 adet sınav hakkınız bulunmaktadır. En yüksek aldığınız not geçerli olacaktır. İlk sınavda yeterli puanı aldığınızda ikinci ve üçüncü sınav hakkınızı kullanmak zorunda değilsiniz.

Hasta Kabul İşlemleri Kursu sertifikasının geçerliliği

Hasta Kabul İşlemleri kursu programı sonunda sınavdan başarılı olan kursiyerler Sürekli Eğitim Merkezi onaylı kurs bitirme sertifikası alırlar. Sertifika devlet üniversitesi onaylı olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir.

Sertifikanızda şu bilgiler yer alacaktır: Üniversite adı, eğitimin adı ve saati, eğitim tarihleri, ad ve soyad, kimlik numarası, belge numarası, üniversitenin hologramı ve imza.

Eğitim İçeriği

1
Bilgisayar, Temel Donanım Ve Programlarını Kullanmak / Bilgisayar Kullanma
2
Bilgisayarda Doküman Hazırlamak / Doküman Hazırlama
3
Sosyal Çevresi İle Etkili İletişim Kurmak / Sosyal Hayatta İletişim
4
İş Yerinde Etkili İletişim Kurmak / İş Hayatında İletişim
5
Randevu Ve Konuk Kabulü Programı Yapmak / Randevu Ve Konuk Kabulü
6
Problem Çözmek / Problem Çözme
7
Hasta Hizmetlerini Yürütmek / Hasta Hizmetleri
8
Tedavi Hizmetlerini İzlemek / Tedavi Hizmetleri
9
Tıbbi Arşivleme Yapmak / Tıbbi Arşivleme
10
Kurum İçi Yazışmalar
11
Kurumlar Arası Yazışmalar
12
Raporlar
13
Tutanaklar
14
Temel Tanım İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler
15
Sinir Sistemi ve Terimleri
16
Endokrin Sistem Terimleri
17
Hareket Sistemi Terimleri
18
Kan ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Terimler
19
Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler
20
Solunum Sistemine İlişkin Anatomik Terimler
21
Sindirim Sistemine ilişkin Terimler
22
Üriner Sisteme İlişkin Terimler
23
Genital Sisteme İlişkin Terimler
24
Göze İlişkin Terimler
25
Kulağa İlişkin Terimler
26
Deriye İlişkin Terimler
27
Tedavi Hizmetleri
28
Rehabilitasyon Hizmetleri
29
Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri
30
Hastanelerin Tanımı ve Türleri gibi konuları içermektedir.
31
Sekreterlik Çeşitleri
32
Sekreterin Bilgi ve Beceri Düzeyi İle İlgili Özellikleri
33
Sekreterin Diğer Özellikleri
34
Genel Olarak Sekreterlik Hizmetleri
35
Sekreterlikte İletişim ve Telefon Konuşmalarında Dikkat Edilecek Hususlar
36
Arşivin Yapı ve Özellikleri
37
Diğer Ünitelerle Fonksiyonel İlişkileri
38
Hasta Dosyaları Arşivi Komitesi
39
Tıbbi Dokümanların ve Hasta Dosyalarının Hukuki Durumu
40
Arşivleme Araçları
41
Hasta Dosyalarının Önemi
42
Hasta Dosyalarının Düzenlemesi ve Kapsamı
43
Hasta Dosyalarının Oluşturan Formlar
44
Hasta Dosyalarının Numaralandırılması ve Sıralanması
45
Hasta İndeks Kartlarının Düzenlenmesi
46
Hastalık ve Ameliyat İndeksleri
47
Hastalık ve Ameliyat İndekslerinin Kullanım Amaçları
48
Hastalık ve Ameliyat İndekslerinin İçeriği
Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişidir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; Devlet hastanelerinde (sözleşmeli) Üniversite ve araştırma hastanelerinde (sözleşmeli) Özel hastanelerde (kadrolu) Sağlık ocaklarında Aile hekimleri merkezlerinde Polikliniklerde Tıbbi laboratuvarlarda Diş hekimleri muayenehanelerinde, Tıp merkezleri gibi sağlık kuruluşlarında iş başvurusunda bulunma imkanı bulunmaktadır.
Eğitim süresi sürekli eğitim merkezi tarafından 560 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren katılım belgesi almaya hak kazanır.
Okuma yazma bilmek ve Mesleği yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.
Dilediğiniz Zaman Eğitimlerimize Misafir Olarak Katılabilir Sıcak Bir Kahvemizi İçebilirsiniz!
Yüz Yüze Eğitim İmkanı İle Ankara`dan Katılabilirsiniz!
Online Eğitim İmkanı İle Tüm Türkiye`den Katılabilirsiniz!
Sağlık Alanında Çalışmak İsteyen Bireylerin Alması Gereken Eğitimler
Hasta Kabul İşlemleri Eğitimi; Üniversite Onaylı eğitim programını tamamlayan bireyler sağlık kurumlarında hasta kayıt kabul görevlisi olarak çalışabilirler.
Danışma Görevlisi Eğitimi; Danışma görevlisi (Hasta Danışmanlığı) (Danışma noktalarında resepsiyon görevini sağlamak, müşterinin kabulü ve yönlendirilmesi işlemleri, anons ve duyuruların gerçekleştirilmesi gibi iş ve işlemleri yapan bireylerdir.) İşe alımlarda MEB onaylı sertifika istenmektedir. Kurs hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için MEB onaylı Danışma Görevlisi Kursu
Halkla İlişkiler Eğitimi; Halkla İlişkiler ( Karşılama ve resepsiyon destek işlemleri, hasta-hastane işlemlerinin sağlanması, hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim gibi iş ve işlemleri yapan bireydir.) İşe alımlarda MEB onaylı sertifika istenmektedir. Kurs hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için MEB onaylı Halkla İlişkiler Kursu

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
Favorilere Ekle
Kayıtlı: 148 öğrenci
Süre: 560 Saat
Dersler: 48
Video: İsteğe Bağlı
Seviye: Üniversite Onaylı

İletişim Formu


  Çalışma Saatleri

  Pazartesi 9:30 am - 7.00 pm
  Salı 9:30 am - 7.00 pm
  Çarşamba 9:30 am - 7.00 pm
  Perşembe 9:30 am - 7.00 pm
  Cuma 9:30 am - 7.00 pm
  Cumartesi 9:30 am - 7.00 pm
  Pazar 9:30 am - 7.00 pm